Advokátka JUDr. Markéta Allnutt

 

Dokončila jsem studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2009. Doktorát z obchodního práva (JUDr.) jsem získala v roce 2013.

Od roku 2009 pracuji v advokacii. Pracovala jsem pro advokátní kancelář Gürlich & Co., která byla oceněna jako advokátní kancelář roku 2010 a 2011 pro oblast nemovitostí v České republice. Dále jsem pracovala pro středně velkou advokátní kancelář Hrudka & partneři.

Získala jsem zkušenosti především v oblastech obchodního práva, nemovitostí, rodinného práva a v oblasti náhrady škody na zdraví.

Od roku 2010 poskytuji právní služby neziskové společnosti, která pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí.

Bližší informace o mně naleznete na LinkedIn.