Nemovitosti

 • koupě, prodej
 • poskytování advokátní úschovy peněz
 • soukromé/podnikatelské nájmy nemovitostí
 • pomoc při vyklízení nájemníků
 • ukončení nájmu
 • Airbnb
 • pomoc proti hlučným sousedům
 • rekonstrukce nemovitostí (vícepráce, vady rekonstrukce)

Podnikání

 • zakládání společností s.r.o.
 • převody obchodních podílů
 • ochranné známky
 • nekalá soutěž
 • ochrana internetových domén

Rodina

Rozvod manželství

 • majetkové vyrovnání
 • svěření dítěte do péče
 • výživné pro dítě
 • výživné pro manželku
 • řešení bydlení po rozvodu
 • spory o styk rodiče či prarodiče s dítětem

Předmanželské smlouvy

 • Tzv. předmanželské smlouvy chrání majetek manžela před rozdělením v případě rozvodu. Smlouvy je možné uzavřít před uzavřením manželství nebo během manželství.

Adopce (osvojení)

 • poručenství
 • opatrovnictví
 • poradenství v případech náhradního mateřství

Určení nebo popření otcovství

Registrované partnerství partnerů stejného pohlaví

 • výživné partnerů
 • dědictví
 • zrušení partnerství

Náhrada škody

Pracovní úraz

 • Pokud jste utrpěli škodu při výkonu pracovní činnosti, máte právo na její plné odškodnění.
 • Pokud Vám zaměstnavatel odmítá odškodnění vyplatit, nebo s Vámi ani nechce jednat, je čas obrátit se na advokáta. Zdarma Váš případ posoudím, zjistím, jaké nároky můžete vůči zaměstnavateli uplatnit.
 • První konzultace je vždy zdarma a odměnu za právní služby zaplatíte až v případě úspěchu ve věci.

Odškodnění obětí trestných činů

 • Pokud Vám vznikla škoda v důsledku spáchání trestného činu, máte právo na její odškodnění od pachatele nebo od státu.

Škoda způsobená pacientům lékařem

 • Pokud Vám byla způsobena škoda neodborným nebo nedbalým postupem lékaře, žádejte finanční odškodnění.
 • Zbytečně neriskujte sami v soudním sporu, kterého se proti Vám bude účastnit nejen zdravotnické zařízení, ale také pojišťovna.

Ublížení na zdraví blízkého člověka, ztráta blízkého člověka

 • V případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví Vašemu blízkému člověku požadujte na odpovědné osobě peněžitou náhradu, případně výživné.Tato situace se může týkat Vašeho manžela, rodičů, dětí či jiných osob blízkých.

Odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení

 • Každý má právo na rychlý a spravedlivý proces. Pokud Váš soudní spor trvá např. 3 roky a více , je možné požadovat peněžitou náhradu na státu.
 • Váš úspěch ve sporu bude stát na: kvalitním právním zastoupení a znaleckém posudku.
 • Odškodnění je možné požadovat do 6-ti měsíců po skončení věci. Toto odškodnění není závislé na úspěchu ve sporu.